Sedan början av juni har arbetsledare Magnus Ljungstedt från Fortum Waste Solutions AB övervakat arbetet med sluttäckningen av den gamla deponin.

– På sådana här blandtippar slängdes allt från tvättmaskiner till matrester. Det är nu ålagt att det ska tas hand om över hela Sverige. Det man vill göra är att få tätt uppifrån så soporna inte lakas ut och skadliga ämnen hamnar i naturen. Som det är nu går regnet igenom, rinner bland soporna och sedan ut.

Att sluttäcka en deponi handlar om att hindra metaller, organiska miljögifter och näringsämnen att färdas ut till vattendrag och natur. I Vimmerby finns 10 maskiner och ett tio-tal arbetare på plats som jobbar för att lägga lager efter lager på den gamla soptippen från 60-talet. Arbetet beräknar Magnus Ljungstedt ska vara klart om drygt en månad.

Artikelbild

| Arbetsledare Magnus Ljungstedt ser över sluttäckingen av deponin på återvinningscentralen i Vimmerby.

– När vi först kom hit skalade vi bort grästorven som var uppepå, ungefär 10 centimeter. Därefter har vi lagt på 15 centimeter sand. På det rullar vi ett lager vävd textilduk och sedan gummiduken som tätar. På det läggs ett lager textil till. Uppepå häller vi sedan 20 centimeter grus och kommer efter det att skyddsfylla med jord ovanpå, cirka en meter. Tillsist sår vi gräs uppepå. Gräset kommer sedan att behöva slås så att inte träd kan få fotfäste och rötterna förstöra duken.

Totalt kommer knappt fyra hektar att täckas och arbetet är etapp ett av flera.

– Totalt är deponin på nio hektar, så mer än hälften återstår, berättar renhållingschef Daniel Johansson på Vimmerby energi och miljö ab.

– Att vi inte gör allt på en gång har att göra med flera orsaker. En är att deponin satt sig vissa ställen men inte på andra, och innan den är stabil kan den inte sluttäckas. En annan är att det material som behövs kräver mycket utrymme så det är enklare att göra en bit i taget. Den tredje är att vi vill sprida ut det över tid eftersom det rör sig om mycket pengar och det är inte helt klart hur det ska finansieras i slutändan. Hittills har det rört sig om 10 miljoner kronor.

Artikelbild

| Drygt en månad kommer det att ta innan de frya hektaren är sluttäckta.

Ytterligare en anledning till att arbetet sprids ut över tid är att den nuvarande återvinningscentralen befinner sig ovanpå en deponi och måste flyttas.

– Vi håller på med en lokaliseringsutredning som ska se var en återvinningscentral passar bäst i kommunen. Sedan kommer det till mycket tillståndsprövningar så det kommer att ta lång tid. Vi har som mål att hela området ska vara sluttäckt 2029.