Varningen gick ut 21.38 på tisdagen och trafikverket bedömer att trafiken kommer att påverkas fram till 23.00

Uppdatering klockan 23:05: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.