Varningen gick ut klockan 22.59 på torsdagen och trafiken bedöms påverkas fram till 23.59

Uppdatering klockan 00:01: Trafiksituationen ej längre påverkad.