Av de 18 studerande eleverna på Kinda lärcentrum så har ingen fått sitt studiebidrag indraget. Det är man ensamma om i Östergötland.

I dag är det 329 personer som är folkbokförda i Kinda och som läser sin gymnasieutbildning i en annan kommun. Av dessa så är det 17 personer som har fått indragen studiehjälp på grund av skolkande. Det motsvarar 5,2 procent av eleverna, vilket ändå är lägre än genomsnittet i Östergötland där det ligger på åtta procent.

– Vi kan konstatera att det är en låg siffra helt klart, säger Andreas Dahlkvist, analytiker på CSN.

Statistiken gäller för läsåret 2018/2019.