För drygt två år sedan kom beskedet från dåvarande kultur- och fritidsnämnden i Kinda begärde ett startbesked från kommunstyrelsen gällande en upprustning av Hovby båthamn i Västra Eneby. Under våren har byggnadsarbetet med att modernisera hamnen pågått och nu står det mesta färdigt.

Ett helt nytt servicehus har byggts och där finns två toaletter och en dusch. Dessutom finns en diskbänk utplacerad på utsidan om huset.

– I och med det här huset så har hamnen verkligen utvecklats. Det är ett bra tillskott och tidigare har det inte funnits toaletter så det känns bra, säger Ida Härnström, projektledare inom Kinda kommun.

Artikelbild

| Det nya servicehuset med två toaletter och en dusch. Under båtsäsongerna komemr det att stå öppet dygnet runt.

Förutom servicehuset så har hamnen utrustats med ställplatser för husbilar och ett utökat område för båtvagnar under sommartid. Tidigare kunde båttrailers stå utplacerade lite överallt på land, men numera finns ett speciellt område gjort för dessa båttrailers, vilket har uppskattats av båtklubbens medlemmar. Även de nya platserna för husbilar har tillkommit och är belägna alldeles bredvid det nya servicehuset.

Hela arbetet vid Hovby hamn har än så länge kostat cirka 1,2 miljoner kronor för kommunen.

Det som också sades skulle tillkomma i den här upprustningen var en möjlighet för latrintömning av båtar. Allt förberedelsearbete med det ska vara klart men är ännu inte i bruk. Det hänger i viss mån på Kisa båtklubb också men tanken är att det ska vara igång till sensommaren eller hösten.

Tanken är att bryggan som kallas för brygga E ska förlängas, genom att de tar en bit av brygga B, och därmed ställa latrinpumpen där. Detta ska ses som en temporär lösning enligt Kisa båtklubbs ordförande Samuel Nilsson.

Artikelbild

| Ida Härnström vid Hovby båthamn.

– Vi har en plan för hur vi vill ha det strukturerat här och B-bryggan har vi tänkt byta ut så småningom. Så bara allt går som vi har tänkt så kommer det att bli jättebra, säger han.

Kinda kommun äger marken vid båthamnen, men inte vattnet där bryggorna ligger. Därför skrevs ett arrendeavtal med den privata aktören som gäller i tio år från och med 2017.

Artikelbild

| Hovby båthamn ligger i Västra Eneby en bit öster om Kisa.

Samuel Nilsson håller med Ida Härnström om att moderniseringen vid Hovby hamn har blivit bra och ser bara positivt med det.

– Jag tycker att det har blivit jättebra. Det har förts en bra dialog och vi vill att alla som kommer hit ska ha det trivsamt, säger han.