Miljö- och byggnadsförvaltningen håller regelbunden koll på vattenkvalitén vid badplatserna. Allt från bakterieförekomst till badtemperatur kontrolleras ett antal gånger per säsong.

Resultatet redovisas sedan på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

– Så här långt i år har vi inte haft några problem någonstans, säger Elisabeth Karlsson, avdelningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen i Hultsfred.

Hon berättar att antalet provtagningar kan variera lite, mellan två och fyra gånger på en sommar.

– Det beror lite på hur stor och hur populär en badplats är, säger hon.

Så här långt i sommar har man som sagt fått godkända resultat över hela linjen vid badplatserna.