Sedan första juli är det förbjudet att röka på uteserveringar, vid entréer och busshållplatser, på idrottsplatser och lekplatser.

Men, vad händer om förbudet inte efterlevs?

– Lagstiftningen är så pass ny ännu att vi inte riktigt vet hur det blir, säger Elisabeth Karlsson, avdelningschef på miljö och byggnadsförvaltningen i Hultsfred.

– Men enligt tobakslagen kan vi ge verksamhetsutövaren en varning, fortsätter hon, om det kommer in klagomål.

Men om det inte hjälper, vet Elisabeth Karlsson inte riktigt vad som gäller.

– Det kommer att ta lite tid innan den här lagstiftningen hinner sätta sig, säger hon. Det finns inga prejudikat ännu. Vi måste vänta in ett rättsfall innan vi vet vad som gäller.

Men hon föredrar att gå den mjukare vägen, som bygger på frivillig medverkan från verksamhetsutövarna.

Det här rökförbudet gäller dessutom dygnet runt, även om uteserveringen är stängd. Vilket förstås ställer till en del problem.

– Det är inte lätt för någon att ha koll hela tiden, säger Elisabeth Karlsson, men vi får se vad som händer.

Det är också lite luddigt formulerat i lagstiftningen om hur långt ifrån en entré som rökförbudet gäller.

– Det handlar minst om ett par meter, säger Elisabeth Karlsson, en huvudregel är att ingen ska bli störd av röken.

Det är miljö- och byggnadsförvaltningen som har tillsynsansvaret för att rökförbudet efterlevs. Men det ansvaret att se till att det fungerar, ligger som sagt på den som driver verksamheten.

Från första juli gäller dessutom att handlare måste ha tillstånd för att få sälja tobak.