Det har inte med den senaste tidens kalla julidagar att göra, i stället är det ett elfel som ligger bakom problemen.

– Vi håller som bäst på att göra en felsökning, säger Kent Karlsson, ordförande i ortens samhällsförening.

Det är inte bara termometern som påverkas av felet, även delar av gatubelysningen har slocknat liksom lampan som lyser upp det knotiga trädet i närheten.

– Allt går på samma elskåp som termometern, det verkar vara ett större elfel här, säger Kent Karlsson.

Men även om man lyckas hitta felet i skåpet, befarar han att det ändå inte blir några grader i rondellen.

– Jag är rädd att displayerna kan ha blivit skadade av strömavbrottet, säger han.